Установчі документи

СТАТУТ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЕЛ-САДКА) №55 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Переглянути...

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Переглянути...


ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Детальніше...


СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗДО


Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради


Директор ЗДО №55


Педагогічна рада


Загальні збори колективу закладу освіти


Рада закладу дошкільної освіти


Батьківські комітети груп


Піклувальна рада рада ЗДО №55
КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ

 

 

Всього педагогічних працівників – 37

 

З них:

 • Директор – 1

 • Вихователь-методист – 1

 

Педагогічні працівники:

 • вихователів – 28

 • практичний психолог – 1

 • інструктор з фізкультури – 2

 • керівник музичний – 3

 • керівник гуртка – 1

Якісний склад педагогічного колективу:

 

За освітою:

 • вища педагогічна освіта – 16 – 43%

 • вища дошкільна освіта – 20 – 54%

 • неповна вища – 1 3%

За стажем роботи:

 • до 5-ти років – 4 – 11%

 • до 10-ти років – 4 – 11%

 • до 20-ти років – 10 – 27%

 • більше 20-ти років – 19 – 51%

За результатами атестації:

 • відмінник освіти – 1 – 3%

 • звання «старший вихователь» – 1–  3%

 • звання «вихователь-методист» – 2 – 5%

 • «спеціаліст вищої категорії» – 17 46%

 • «спеціаліст першої категорії» – 7 – 19%

 • «спеціаліст другої категорії» – 5 – 13%

 • «спеціаліст» – 8 – 22%

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗДО

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти (Наказ МОНмолодьспорту від 22.05.2012 №615) в 3ДО №55 забезпечується:

Комплексною освітньою програмою

«Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. колект. Білан О.І., (Возна Л.М., (Максименко О.Л; Лист (МОН  від 23.05.2017 № 1/11-4988);

парціальними освітніми програмами:

-    «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. (Низковської  О.В., авт. Кулікова I. А., Шкваріна (ПС.(М.; Лист ІМЗО від 28.07.2015);

-    «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я  та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (авт. Лорхвицька Л. В.; Лист ІІТЗО від 04.12.2018);

-    «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко (М.М.; Лист ІІТЗО від 09.07.2019);

-     «Україна - моя Батьківщина», програма національно- патріотичного виховання дітей дошкільного віку (заг. ред. Рейпольськрї О.Д)., авт. Каплуновсъка О.(М., Кичата 1.1., (Палець О.М.; Лист ІМЗО від 25.03.2016);

-     «Рівнезнавство», програма з народознавства для дітей старшого дошкільного віку (авт.: члени міської творчої групи вихрвателів-методистів Зень Г. С. ЗДО №32, Суха Л.Є.  ЗДО №8, Бондарчук А.П. ЗДО №45, Трохимчук Т. П.ЗДО  №47, Табінська І. О. ЗДО №55; Рекомендовано навчально-методичною комісією педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету, протокол (№1 від 27.01.2020).

Освітня програма закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №55


ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ТА УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»:

Розділ II. Навчальні заклади системи дошкільної освіти, їх повноваження

статті 11. Заклад дошкільної освіти та його повноваження п.2. Заклад дошкільної освіти:

- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №55 Рівненської міської ради задовольняє потреби громадян території м.Рівне у здобутті дошкільної освіти.

 

Умови, що створені в ЗДО для осіб з особливими освітніми потребами:

– пандус біля одного входу;

– кнопка дзвінка біля центрального входу в ЗДО;

ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ

Проектна потужність – 320 місць

Загальна кількість дітей в закладі - 408

Дітей груп раннього віку - 60

Дітей груп дошкільного віку - 348

Груп для дітей раннього віку - 2

Груп для дітей молодшого дошкільного віку - 4

Груп для дітей середнього дошкільного віку - 4

Груп для дітей старшого дошкільного віку - 4


МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУДіловодство та освітній процес у навчальному закладі

здійснюється державною мовою.

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАДВакантних посад немає.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Переглянути...

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Переглянути...

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ

Переглянути...

ПРО ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ ПЛАТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Переглянути...

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ЗДО

Переглянути...

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Переглянути...https://drive.google.com/drive/folders/1V5Iqff0QxtECOnvbRoAKJLuplSG3PPsn?usp=sharing